Tin Tức Tập Đoàn

 • Tái tổ chức không gian đô thị nông thôn - Làng sinh thái công nghệ
  • 20-02-2023 144

   Tái tổ chức không gian đô thị nông thôn - Làng sinh thái công nghệ

   Một quốc gia có phát triển được hay không, một phần rất lớn nhờ vào con người. NUÔI DƯỠNG CON NGƯỜI - Phát triển nguồn nhân lực do đó luôn được coi là một trong những khâu đột phá trong chiến lược kinh tế các cấp. Chất lượng nguồn nhân lực lại phục thuộc vào hai yếu tố chính: năng lực và sự nỗ lực làm việc.

   Xem thêm
 • Kinh tế tuần hoàn trong sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam và đề xuất giải pháp thúc đẩy
  • 08-11-2022 303

   Kinh tế tuần hoàn trong sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam và đề xuất giải pháp thúc đẩy

   Trong những năm qua, ngành Nông nghiệp Việt Nam đã có những thành tựu vượt bậc, tăng trưởng bình quân giai đoạn 2010 – 2020 đạt 3%/năm, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực và kim ngạch xuất khẩu nông sản. Tuy nhiên, phát triển nông nghiệp chỉ chú trọng đến năng suất, sản lượng mà chưa quan tâm đến việc tận dụng các chất thải từ quá trình sản xuất gây lãng phí tài nguyên và ô nhiễm môi trường (ÔNMT).

   Xem thêm