Tuyển Dụng

  • Chuyên viên mở rộng thị trường (Sale Representative)
  • Nhân viên TeleSales (Customer Care)